Cordyceps – dobíječ životní energie


Cordyceps je jednou z nejznámějších a nejvíce ceněných medicinálních hub na světě. Latinsky se jí říká Cordyceps sinensis, v češtině má jméno Housenice čínská. Biologicky řečeno, jedná se o vřeckovýtrusnou jedlou parazitickou houbu. Ale její život je podivný stejně jako její jméno.Děje se to takhle: její výtrusy se zachytí na povrchu housenky motýla Thitarodes armoriacanus . Housenka je nyní houbou „nakažena“ a v tomto stavu se zahrabává do půdy, nastává totiž další stadium jejího života. Tedy, původně to tak být mělo, ale houba to nyní zařídila po svém.

Cordyceps postupně vyplní celou chitinovou schránku housenky svým sklerociem, které je základem pro zralou houbu. Tento cyklus může trvat až 6 let. V posledním roce, někdy v letních měsících, houba pomocí produkovaných mykotoxinů housenku definitivně usmrtí a z její hlavy doslova vyrazí hlavičkovitý útvar, který se jmenuje stromatum. Stromata mají červenohnědou barvu a dosahují velikosti až 8‒10 cm. V těchto útvarech dochází ke tvorbě spor, které se opět uvolňují do okolí, aby mohly infikovat další motýlí larvy. Děsivé, co říkáte?

Legenda o pasácích yaků

Dochované starodávné příběhy popisují, jak pasáci yaků odhalili účinky Cordycepsu. Zvířata, která mimo trávy spásala i Cordyceps, byla vitálnější, silnější i zdravější a také potentnější. To samozřejmě přimělo pastevce, aby sami tuto houbu začali využívat. Psané historické záznamy, které máme k dispozici, pak pocházejí z doby cca 620 n. l. Jsou součástí čínských herbářů.

Pro západní svět byl Cordyceps „objeven“ až v roce 1726. Tehdy byl na mykologické konferenci, která se konala v Paříži, představen odborníkům. Byl sice veden v mykologických atlasech, ale o jeho účincích se nevědělo, to se změnilo až o více než dvě staletí později. V roce 1964 byl Cordyceps zařazen mezi rostlinná léčiva do současné čínské farmakologie. 

Podle tradiční čínské medicíny má houba Cordyceps hned několik účinků na lidské zdraví: doplňuje ledvinový yang a ming men, posiluje plicní yin, vyživuje esenci ledvin, transformuje hlen a zastavuje kašel, uklidňuje ducha a podporuje obrannou qi organismu.

Cordyceps a esence života

Cordyceps je ze všech hub asi nejsilnější dobíječ energie. Díky tomu, že pochází z vysokých nadmořských výšek Himálají, je schopen stimulovat naši imunitu a odolnost. A to nejen proti virům, bakteriím, parazitům, ale i odolnost vůči stresu. Podporuje ledviny, jejich esenci a yang. Esence je to, co získáváme po předcích.

Esence je základní síla našeho života. Určitě jste si všimli, že někdo žije zdravě a přesto je nemocný, kdežto někdo jiný má nezdravý životní styl a dožije se ve zdraví vysokého věku. To souvisí často právě s esencí. Ledvinová esence je jako svíčka, když dohoří, umíráme. Esenci si umenšujeme sexem (muži), porody (ženy), tím, že příliš pracujeme, braním si z rezerv, nedostatkem spánku, nekvalitní či nepravidelnou stravou, dlouhodobým stresem, dlouhotrvající nespokojeností se svým stavem či emoční nestabilitou, dlouhotrvající nemocí či alkoholovou/drogovou závislostí. A esence se velmi těžko doplňuje. Cordyceps patří k několika mála produktům, které to dokáží. 

Cordyceps a jeho antioxidační aktivita

V současnosti se hodně hovoří o tzv. volných radikálech a o tom, jak jsou škodlivé pro lidské zdraví. Ono je to tak, že volné kyslíkové a dusíkové radikály, např. superoxidový aniont, peroxid vodíku, hydroxylový aniont, peroxinitrit aj., jsou na jedné straně potřebné při boji s některými patogeny, tj. bakteriemi či houbami v těle, ale na straně druhé poškozují buňky. Jsou pro ně doslova toxické. Narušují buněčné membrány, narušují však také DNA. Mají tedy rakovinotvorné a mutagenní účinky a urychlují degenerativní procesy v těle. Volné radikály v nadbytku vznikají při stresu, ve znečištěném prostředí, po vystavení UV záření, při dlouhodobém zánětu atd.

Určité množství těchto radikálů dokáže lidské tělo neutralizovat, při jejich nadbytku však na to již nestačí a je nutné přijímat antioxidanty zvnějšku, tedy potravou. Cordyceps obsahuje složky, které dokážou volné radikály vychytávat a neutralizovat.

Cordyceps proti stárnutí

Tradiční čínská medicína využívá Cordyceps jako životabudič a urychlovač rekonvalescence. A tento vliv vlastně potvrzují i pokusy. Jednak je to dáno tím, že Cordyceps bojuje s volnými radikály.

Při pokusech s uměle „ostařenými“ myšmi, kterým byla podána D-galaktóza, se užívání Cordycepsu projevilo jejich „omlazením“. Došlo ke zlepšení reakcí na podněty, ale také schopnosti se učit, přijímat nové informace a pamatovat si je. Zvýšila se také potence. V podstatě došlo k oživení celého organismu.

Cordyceps proti infekcím

Cordyceps obsahuje velké množství látek, které mají ničivý vliv na viry, bakterie, ale i jiné houby a parazity. Navíc posiluje imunitní systém, což z něj dělá výborného pomocníka v boji proti infekcím. Účinky se testují v případě virů např. na buňkách, které jsou nakažené viry nebo přímo na zvířatech, u nichž je podávání Cordycepsu často spojené s prodloužení doby přežití. Cordyceps umí u virů narušit syntézu virové RNA a DNA, takže se viru nemohou množit. Je tomu tak i u HIV, kdy blokuje jejich reverzní transkriptázu.

Cordyceps si však poradí také s hepatitidou C. Tyto protihepatitické účinky jsou potvrzené i u pacientů, kterým byl Cordyceps přidán ke standardní terapii. U těchto pacientů dochází k výraznému zlepšení stavu, snížení virové zátěže atd.

Cordyceps není jen protivirový. Účinkuje také na mnohé bakterie, a to i na velmi nebezpečné. Tyto testy většinou probíhají přímo na koloniích bakterií, k nimž se Cordyceps přidá a sleduje se, co se stane, např. u streptokoků dochází k omezení růstu kolonie, bakterie se nemnoží. Podobně pak Cordyceps zvládá také kvasinky, tedy i kandidy.

Cordyceps je zkrátka mocná houba, silný pomocník v boji proti nemocem a za dlouhý a zdravý život. Ale zázraky nedokáže, ty musíme svým zdravějším životním stylem a dobrou myslí vykouzlit pokud možno… my sami.

Extrakt z medicinální houby Cordyceps najdete také v našem e-shopu.

Nákupem získáte 69 bodů
Info circle

Pro členy klubu bcare

Více o věrnostním programu