Reishi – Božská houba nesmrtelnosti


Patří mezi nejcennější medicinální houby. A také mezi ty nejznámější. Reishi /vyslov. reiši/ má český botanický název Lesklokorka lesklá, pro latiníky je to Ganoderma lucidum, no a japonština ji pokřtila na reishi a pod tímto názvem ji zná celý svět - dřevokaznou chorošovitou houbu pocházející z Asie. Říká se jí také „božská houba nesmrtelnosti“. A neříká se jí tak pro nic za nic.
Ačkoli před více než 2000 lety ještě nebylo známé složení této medicinální houby, využívali ji obyvatelé Asie k léčení mnoha zdravotních obtíží. O jejích účincích a vlivu na zdraví člověka a jejím využití existuje řada historických psaných pramenů. Reishi je zmiňována i v herbáři Shen Nong Ben Cao Jing, jenž je datován do doby vládnutí východní dynastie Han, tj. do období 25 - 220 n. l.

Současná západní medicína postupně od 60. let 20. století postupně odhaluje schopnost Reishi modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, působit proti rozvoji civilizačních chorob atd. Ale pěkně popořádku.

Kde žije a kde se pěstuje

Reishi patří do obrovské houbové čeledi tzv. lesklokorkovitých, která zahrnuje více než 210 různých druhů příbuzných hub. Klobouk Reishi je polokruhovitý nebo vějířovitý. Typické pro něj je, že je lesklý, vypadá, jako by byl nalakovaný. Od toho je také odvozeno její české jméno. Reishi roste hlavně na poraněných živých či odumřelých stromech a jejich pařezech. Nejčastěji je k nalezení na listnatých stromech, jako jsou duby a buky. Ve volné přírodě se Reishi vyskytuje již jen velmi málo, ale protože je to houba, po které je velká poptávka, je pěstována ve velkém objemu i komerčně v pěstírnách.

Kultivování a umělé pěstování houby se datuje do období kolek roku 1970. Pro takové pěstování je nutné najít vhodný substrát, aby si houba zachovávala své složení a byla zdrojem biologicky aktivních látek, které pomáhají našemu organismu. To se podařilo, takže i v pěstírnách vypěstované houby jsou plnohodnotnou náhradou těch volně pěstovaných. Díky tomuto pěstování je také lépe možné využít i jednotlivá vývojová stadia Reishi. V každém stadiu může mít totiž houba trochu jiné složení, a tedy i jiné možnosti využití.

Reishi východním a západním pohledem

Proč je Reishi tak žádaná? Podle mistrů tradiční čínské medicíny má hned několik zdravotních účinků. Doplňuje energii Qi, vyživuje krev, uklidňuje ducha, transformuje hleny a zastavuje kašel, utišuje dušnost a v neposlední řadě také posiluje esenci ledvin. To říká tradiční čínská medicína.

A co ta naše? Západní svět „objevil“ Reishi až v roce 1781, kdy byla popsána Williamem Curtisem. Pak ji evropská medicína dlouhé roky přehlížela, to se ale začalo postupně měnit a od 60. let 20. století se provádí mnoho pokusů, výzkumů i klinických studií, které potvrzují to, co znali lidé již před tisíci lety. Odhalila se tedy schopnost Reishi modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, působit proti rozvoji civilizačních chorob atd.

Co se v Reishi skrývá?

Kdybychom se pod mikroskopem podívali, co všechno se v houbě Reishi skrývá, zjistili bychom, že největší podíl hmotnosti houby tvoří tekutina, a to až 90 %. 10 % zbývá na tzv. sušinu, která je z největší části tvořena polysacharidy, dále pak bílkovinami, mastnými kyselinami, minerály či vitamíny. Reishi je bohatá na vitamín D, vitamíny skupiny B, také beta karoten… Minerály zastoupené v Reishi jsou např. sodík, draslík, zinek, selen, měď, železo, hořčík a mnoho dalších.

Reishi proti rakovině

Reishi je velmi intenzivně zkoumána jako bojovník proti různým formám rakoviny. Díky svému složení je totiž úspěšná v potlačování rakovinného bujení. In vitro výzkumy jsou prováděny na buňkách rakoviny, k nimž je Reishi přidána. Sleduje se, jak se mění chování buněk. Není překvapením, že Reishi potlačuje dělení rakovinných buněk. Zastavuje totiž buněčný cyklus, ale co je důležitější dokáže spustit signální cesty, které vedou k apoptóze, což je typ buněčné smrti. Je potvrzené, že Reishi takto zabíjí buňky rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a rekta, sarkomu, leukémie, jater, prostaty, děložního čípku aj.

Důležitou schopností Reishi je také omezení novotvorby cév, tj. abiogeneze. Nádorové buňky, jelikož se intenzivně dělí, potřebují více energie a kyslíku než zdravé buňky. Potřebují tedy i větší přísun krve, který si zajistí tvorbou nových cév. Toto však Reishi blokuje. Tím ovšem Reishi v boji s rakovinou nekončí. Umí také zabránit vycestování buněk z místa nádoru, je tedy i protimetastatická.

Reishi a imunita

Reishi je, hlavně díky obsahu polysacharidů, velmi účinná v modulování aktivity imunitního systému. Bez jeho správné funkce trpíme různými obtížemi, s oslabením imunitního systému snadněji podléháme infekcím a také rakovině. V případě, že je imunitní systém špatně nastaven, může se obrátit proti svým vlastním strukturám, jak to vidíme při autoimunitních nemocech, nebo proti neškodným látkám, např. pylům, jak je tomu v případě alergií. Škodlivý je pro organismus také dlouhý, byť mírný zánět. Reishi uvádí imunitní systém do rovnováhy, posiluje ho, ale také tlumí jeho případné chybné reakce.

Imunitní systém však nejsou jen imunitní buňky, jsou to také bariéry, které zabraňují vstupu škodlivin do těla, především pak pokožka a sliznice. Velmi důležitá je ta střevní, a tu Reishi výrazně posiluje. Stává se tak méně propustnou, a navíc dochází ke zlepšení stavu střevní mikroflóry, která je pro zdraví člověka nepostradatelná.

Extrakt z medicinální houby Reishi najdete také v našem e-shopu.