O společnosti

Kvalita produktů a služeb

Batist Digital SE je součástí BATIST Medical Holding a.s. z Červeného Kostelce, který je významný evropský dodavatel a výrobce roušek, nanoroušek, zdravotnických a hygienických produktů na ošetřování ran, obvazů a dalších hygienických pomůcek pro zdravotnictví.

Batist Digital SE je společnost se zaměřením na poskytování výrobků, produktů a služeb pro širokou veřejnost.

Společnost BATIST Medical Holding a.s. v čase

1992
Založení společnosti

Společnost byla založena v roce 1992. Zprvu se specializovala na výrobu obvazového materiálu z gázy. V následujících letech byl výrobní program rozšířen o další produkty včetně obinadel, hygienických výrobků, produktů z buničité vaty a dalšího spotřebního zdravotnického materiálu.

1998
Otevření modernizovaného závodu

Společnost zásadně investovala do vlastního rozvoje a v roce 1998 otevřela modernizovaný závod a distribuční centrum v Červeném Kostelci ve východních Čechách. Součástí závodu jsou i čisté prostory pro výrobu sterilních zdravotnických výrobků.

2003
Implementace systému řízení jakosti

Od roku 2003 je ve všech aktivitách podniku implementován systém řízení jakosti dle normy EN ISO 13485:2003, který je každoročně prověřován renomovanou certifikační společností DVN GL PRESAFE AS, která zároveň výrobkům BATIST uděluje certifikaci CE.

2007
Otevření pobočky v Bratislavě

V roce 2007 byla otevřena pobočka v Bratislavě, odkud je zboží expedováno na slovenský trh.

2010
Rozdělení společnosti

V roce 2010 byla společnost BATIST rozdělena na dvě samostatné společnosti. Výrobní část BATIST, s. r. o., a distribuční část BATIST Medical a. s.

2011
Akvizice distribuční části

Distribuční část v roce 2011 prošla akvizicí se švédskou nadnárodní skupinou OneMed a zařadila se tímto do její struktury.

2018
Akvizice a sjednocení

V roce 2018 zakoupila nově vzniklá společnost BATIST Medical Holding a.s. od společnosti Onemed 100% akciový podíl ve společnostech BATIST Medical Česká republika a Slovensko, OneMed Germany GmbH a OneMed Polska. Součástí akvizice byl i výrobní závod v Červeném Kostelci Mertlin s.r.o.. Tím došlo k opětovnému spojení distribuce a výroby se záměrem získat ekonomickou sílu a vzájemné synergie pro další rozvoj. V závodě v Červeném Kostelci se vyrábí kvalitní zdravotnické produkty, jako jsou například individuální operační sety, výrobky pro moderní ošetřování ran, hygienické výrobky a další.

2019
Akvizice Docworld Portugal a DocWorld Spain

Společnost BATIST Medical získala v roce 2019 100% obchodní podíl ve společnostech Docworld Portugal a Docworld Spain (“Docworld”). BATIST Medical a Docworld spolupracují již více než deset let.

Docworld, jako součást skupiny BATIST Medical Group, získala výhodu inovačního potenciálu BATIST Medical v rychle rostoucím prostředí veřejného a soukromého zdravotnictví v celé Evropě. Docworld na druhou stranu pozitivně přispívá k růstu prodejních a hospodářských výsledků celé skupiny.

2020
Spuštění vlastní výrobní linky na nanoroušky

V roce 2020 společnost investovala do vlastních výrobních linek na nanoroušky 35 milionů korun. První dvě linky byly spuštěny v březnu, další v červenci a v září. V současné době mají linky výrobní kapacitu 10 milionů roušek měsíčně.