Ochrana údajů

Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si, jak s daty nakládáme.

Společnost BATIST Digital SE, společnost se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 186 00, Praha 8, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou H 2378, IČ: 09745262 (dále jen „Batist“ nebo „my“), zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

V případě jednotlivce:

  • Jméno, příjmení;
  • Emailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Adresu;

V případě společnosti:

  • Jméno, příjmení;
  • Název společnosti;
  • IČ a DIČ;
  • Emailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Adresu sídla.

Pro oba případy:

Platební karta (poslední čtyřčíslí, expirace, typ) – pokud povolíte zapamatování.

IP adresa, ze které byl proveden nákup (pouze po dobu tří let)

Vámi nastavené datum připomenutí dalšího nákupu – pokud si pro službu nastavíte na vlastní datum

Soubory cookies za účelem:

Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

Fungování webových stránek

Na našich webových stránkách používáme cookies v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Společnost Batist poskytne vaše údaje třetím stranám pouze v míře, která je nezbytná pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností. Těmito třetími stranami jsou:

poskytovatel e-mailového nebo analytického softwaru (např. Google Analytics)

poskytovatelé softwaru (např. Genesys, SFDC, Microsoft D365 BC)

výdejní místa, pokud si zákazník zvolí tuto možnost dodání

poskytovatelé poštovních služeb (např.PPL, Zásilkovna)

poskytovatelé platebních služeb (např. vydavatelé debetních karet, Global Payments)

společnosti pro vymáhání pohledávek, právní a daňoví poradci

poskytovatelé SMS služeb (např. SMSbrána)

poskytovatelé IT služeb

případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb, softwaru nebo aplikací, které však nejsou v současné době společností Batist používány.

Batist si v těchto kategoriích vyhrazuje právo pověřit další třetí osoby.

Všechny třetí strany jsou zavázány tak, že:

Každá třetí strana může používat údaje pouze v rámci účelu, pro který údaje obdržela.

Žádná třetí strana nemůže používat údaje pro své vlastní účely.

S výjimkou některých z výše zmíněných poskytovatelů nepředáváme žádná osobní data do třetích zemí.

Zavedli jsme vhodné a přiměřené záruky, abychom zabezpečili, že přenos dat do příslušné třetí země bude bezpečný a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost Batist v zásadě zasílá osobní údaje pouze do zemí, kde je platné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany. V případě Spojených Států Amerických musí příjemci dat především splňovat podmínky programu Privacy Shield. Pokud tomu tak není, přenos dat se řídí Standardními smluvními doložkami ve smyslu článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, které vypracovala Evropská komise.

Na požádání vám zašleme kopii těchto záruk, pokud zpracováváme nebo jsme zpracovávali vaše osobní data v těchto třetích zemích.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš e-shop zapojen. Ten vám zašleme krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme daného zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Tento postup je umožněný na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení. Pokud si u nás zapomenete košík s nákupem, pošleme vám jeho shrnutí na emailovou adresu, abyste se k němu mohli vrátit, až se vám to bude víc hodit. Pokud o tyto upozornění nestojíte, klikněte na odhlašovací odkaz v emailu. Tento postup je umožněn na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Pokaždé když vstoupíte na webovou stránku, stránka automaticky uloží takzvaný server log file. Tento soubor obsahuje základní informace o provozu stránky. Tyto data jsou využívány výhradně pro zabezpečení bezproblémového provozu stránky a pro zlepšování naší nabídky. Jedná se o náš oprávněný zájem, který obstojí test vyvažování zájmů obou stran a je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Všechna takto zpracovaná data budou vymazána nejpozději 30 dnů po ukončení poslední návštěvy webové stránky.

Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že spotřebitel nebo podnikatel kontaktuje prostřednictvím emailové pošty zákaznický servis prodávajícího, souhlasí, že může být kontaktován ze strany zákaznického servisu prodávajícího za účelem zjištění spokojenosti se službami zákaznického servisu prodávajícího.